Kredyty

Lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny?


W dzisiejszych czasach, już mało kto trzyma pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Ludzie mają coraz więcej planów związanych z poważnymi wydatkami. Jedni wolą prowadzić bezpieczną strategię finansową, inni z kolei chcą ryzykować, by pomnożyć swój kapitał. W związku z tym możemy dokonać podziału na zwolenników bezpiecznych lokat bankowych i ryzykownych funduszy inwestycyjnych. Jaki w takim razie jest najlepszy sposób na oszczędzanie?

Biorąc pod uwagę możliwość zwiększenia kapitału, korzystniejsze są na pewno fundusze inwestycyjne. Nawet najwyżej oprocentowana lokata bankowa nie da nam takiego zysku, jaki osiągniemy w funduszu inwestycyjnym. Nie oznacza to jednak, że nie warto oszczędzać na lokacie. Jest to najbezpieczniejszy sposób na pomnożenie pieniędzy. Nie wiąże się on z żadnym ryzykiem straty. Jednak wadą jest to, że pieniądze pomnażają się, ale w sposób bardzo wolny.

Od pewnego czasu możemy zauważyć wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi. Tutaj pieniądze pomnażają się w sposób dynamiczny. To właśnie zaczęło przyciągać ludzi. Jednak wadą takiego rozwiązania jest fakt, że nie możemy nigdy przewidzieć czy nie poniesiemy straty.

Nie raz zdarzało się, że indywidualni inwestorzy tracili wiele pieniędzy, gdyż ulokowali kapitał w nieodpowiednich inwestycjach. Często można ponieść straty dokonując błędnych decyzji finansowych i popełniając masę błędów na giełdzie. Rynek finansowy jest ciężki do opanowania dla zwykłego laika. Podejmując kwestie związane z inwestowaniem pieniędzy, lepiej jest skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Dlatego, jeśli już chcemy inwestować, lepiej zdecydować się na fundusz inwestycyjny.

Wybierając fundusz inwestycyjny mamy możliwość uczestniczenia w świecie inwestycji nawet bez przygotowania teoretycznego, ponieważ firmy zarządzające takimi instrumentami, gwarantują pomoc doradców. Jeżeli wybierzemy dobry fundusz, mamy pewność że powierzamy nasze pieniądze w ręce fachowców i tym samym zmniejszymy możliwość wystąpienia straty. Warto podkreślić, że nawet najlepszy fundusz nie uchroni nas od straty. Czasem trudno przewidzieć zawirowania gospodarcze i nawet najlepsi podejmują mało trafne decyzje. Dlatego też instrumenty te charakteryzuje wysoki stopień ryzyka. Firma zarządzająca naszym kapitałem nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty, gdyż kapitał nie jest w żaden sposób chroniony. W lokatach bankowych mamy z góry określony zysk, lecz jest on niezbyt wysoki.

Najmniej ryzykowne z funduszy są fundusze pieniężne, które bazują na lokatach międzybankowych, z tym że kapitał jest pomnażany w stopniu niewielkim. Więcej mogą dla nas zarobić fundusze obligacyjne. Są one również bardziej bezpieczne. Fundusze zrównoważone wiążą się już z większym ryzykiem, ale też z większym zyskiem. Najwięcej można zarobić inwestując w fundusze akcyjne. Jednak niebezpieczeństwo wystąpienia straty jest tu największe.

W związku z tym, że nadal niewiele ludzi decyduje się na taką niebezpieczną strategię oszczędzania, coraz częściej możemy spotkać się z nowym produktem, który jest połączeniem funduszu inwestycyjnego i lokaty bankowej. Dzięki temu możemy odnosić większe zyski przy zwiększonym bezpieczeństwie.

To, w jaki sposób będziemy oszczędzać pieniądze jest naszą decyzją. Jednak fundusze inwestycyjne są na pewno bardziej konkurencyjne.