Kredyty

Słownik

Ryzyko kursowe

Jest to ryzyko związane z wahaniem sie kursu walut. Dotyczy przede wszystkim kredytów branych w obcej walucie.