Kredyty

Nowe edycje lokat strukturyzowanych w Kredyt Bank

poleć drukuj

Od 15 do 29 marca w Kredyt Banku dostępne są dwie nowe edycje lokat strukturyzowanych, oparte o kurs CHF/PLN. 3-miesięczne lokaty mogą przynieść 10% zysku w skali roku.

Kredyt Bank zaproponował 3-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN. Atutem oferty, poza najkrótszym obecnie na rynku terminem jest tylko jeden dzień obserwacji kursu na koniec trwania lokaty oraz możliwość wyboru strategii inwestycyjnej.

Ze względu na zmienność kursów walutowych oraz duże zainteresowanie „krótkimi” produktami inwestycyjnymi, postanowiliśmy zaproponować dwie 3-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte o kurs CHF/PLN. Obecnie na rynku oferowanych jest 7 lokat strukturyzowanych, ale tylko Kredyt Bank proponuje ofertę z tak krótkim terminem zapadalności – powiedziała Katarzyna Kulaj, menedżer w Departamencie Marketingu Kredyt Banku.

Tym razem do wyboru są dwie strategie inwestycyjne zakładające wzrost lub spadek kursu CHF/PLN.

Strategia na spadek kursu CHF (umocnienie złotego) – to strategia zakładająca umocnienie się złotego względem kursu CHF (odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs CHF/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się poniżej kursu początkowego, pomniejszonego o 0,10 PLN.

Strategia na wzrost kursu CHF (osłabienie złotego) – to strategia zakładająca osłabienie się złotego względem kursu waluty CHF (odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs CHF/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się powyżej kursu początkowego, powiększonego o 0,10 PLN).

Możliwe do uzyskania oprocentowanie – 10% w skali roku na koniec okresu inwestycji uzależnione jest od kursu średniego CHF/PLN wg. NBP oraz wybranej strategii zakładającej odpowiednie wahania tego kursu. Kurs początkowy ustalany jest po zakończeniu subskrypcji, w pierwszym dniu trwania lokaty na podstawie rzeczywistego poziomu kursu CHF/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 30.03.2012 po godzinie 11:00.

Dużą zaletą proponowanych produktów, znacznie ograniczającą ryzyko inwestycji jest tylko jeden moment obserwacji kursu, który przypada na koniec okresu trwania lokaty – dodaje Katarzyna Kulaj

Klienci otrzymują zawsze 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu depozytowego, oprocentowanie na lokacie nie zostanie naliczone, a z kwoty zainwestowanego kapitału zostanie pobrana malejąca opłata manipulacyjna w wysokości od 2 do 1%.

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , , ,