Kredyty

Nowe trzymiesięczne lokaty strukturyzowane w Kredyt Banku

poleć drukuj

3 lutego Kredyt Bank rozpoczyna sprzedaż dwóch trzymiesięcznych lokat strukturyzowanych opartych o kurs EUR/PLN,z których zysk może wynieść nawet 11%. Subskrypcja potrwa tylko 10 dni roboczych, do czwartku 16 lutego.

– Ze względu na obserwowaną ostatnio dużą zmienność kursów walutowych zdecydowaliśmy się zaproponować naszym klientom absolutną nowość
– dwie 3-miesięczne lokaty strukturyzowane. Obecnie żaden bank nie oferuje lokat strukturyzowanych z tak krótkim terminem zapadalności.” – powiedziała Katarzyna Kulaj, menadżer rynku w Departamencie Marketingu Kredyt Banku. 

Kredyt Bank wprowadza dwie nowe lokaty strukturyzowane oparte o kurs EUR/PLN (opcja Euro Range Digital). Możliwe do uzyskania oprocentowanie – 11% w skali roku na koniec okresu inwestycji uzależnione jest od kursu średniego EUR/PLN wg. NBP oraz wybranej strategii zakładającej odpowiednie wahania tego kursu.

Jedna z nich zakłada wypłatę zysku w przypadku spadku kursu, druga w przypadku jego wzrostu:

• strategia na spadek kursu EUR/PLN – odsetki od lokaty zostaną wypłacone jeżeli kurs EUR/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się poniżej kursu początkowego, pomniejszonego o 0,10 PLN

• strategia na wzrost kursu EUR/PLN – odsetki od lokaty zostaną wypłacone jeżeli kurs EUR/PLN wg NBP w dniu obserwacji znajdzie się powyżej kursu początkowego, powiększonego o 0,10 PLN.

Klienci otrzymują zawsze 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego.

Kurs walutowy gwarantujący wypłatę oprocentowania ustalany jest po zakończeniu subskrypcji, w pierwszym dniu trwania lokaty strukturyzowanej na podstawie rzeczywistego poziomu kursu EUR/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 17.02.2012 po godzinie 11:00.

Minimalna kwota lokaty to 5 tys. zł.

Opłata za wycofanie kapitału przed terminem zapadalności wynosi 3% w pierwszym miesiącu trwania lokaty, 2% w kolejnym i 1% na 1 miesiąc przed terminem zakończenia inwestycji.

 Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , ,