Kredyty

Nowa lokata od BGŻ

poleć drukuj

Od 5 maja rozpoczyna się subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej BGŻ, opartej o kursy czterech walut wchodzących w skład koszyka: EUR/PLN, EUR/CZK, USD/TRY i USD/RUB. Udział każdej z czterech walut stanowi po 25 proc.

Koszyk walut został wybrany spośród krajów regionu Europy Środkowo – Wschodniej jako obszaru najmniej podatnego w średnim okresie na negatywne konsekwencje kryzysu w gospodarce amerykańskiej. – Wynika to z faktu niskiego zaangażowania sektora bankowego w tych krajach w aktywa finansowe powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości, a także niskiego udziału wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi w całości obrotów handlowych – powiedział Dariusz Winek główny ekonomista Banku BGŻ. Dodał, że ponadto konstrukcja koszyka opiera się na dwóch walutach bazowych (euro i amerykańskim dolarze), co zmniejsza ryzyko odnośnie wzajemnej relacji kursowej tych walut.

Oprocentowanie uzależnione jest od zmiany wartości kursów walutowych, wchodzących w skład koszyka. Już minimalny wzrost wartości koszyka, a nawet utrzymanie jego wartości na tym samym poziomie, zapewnia oprocentowanie w wysokości 21% w skali 2 lat. Zysk klienta jest nieograniczony – wzrost wartości koszyka powyżej 21% spowoduje naliczenie oprocentowania według stopy procentowej równej temu wzrostowi. Oprocentowanie gwarantowane w skali 2 lat wynosi 6%.

Zapisy na lokatę trwają do 26 maja 2008 r. Minimalna kwota to 5.000 zł., a okres lokaty wynosi 24 miesiące.


Tagi: