Kredyty

Emisja euroobligacji w PKO Banku Polskim

poleć drukuj

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 240 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 2,536 proc. Poza Ministerstwem Finansów, PKO Bank Polski jest jedyną polską instytucją mającą dostęp do rynku emisji we frankach szwajcarskich, a sukces emisji potwierdził wysoką wiarygodność Banku.

PKO Bank Polski uplasował papiery o zapadalności 3,5 lat, oprocentowane według stałej stopy. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł. Łącznie z długoterminowymi pożyczkami juz prawie 1/4 portfela hipotek we franku jest finansowana długoterminowymi instrumentami.

Zainteresowanie inwestorów dzisiejszą emisją było bardzo duże. Popyt ponad 2,5-krotnie przewyższył pierwotnie zakładany poziom, dlatego też istotnie zwiększyliśmy kwotę emisji, co pozwoliło także na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych z minimalną premią za ponowne wyjście na rynek (tzw. NIP – New Issue Premium) – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB, z wykorzystaniem dokumentacji otwartego programu EMTN (European Medium-term Notes). Notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurichu.

Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, kupon wyniósł 3,733 proc. Obligacje notowane są również na Catalyst. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. W czerwcu 2011 roku Bank uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich, o zapadalności 5 lat. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 3,538 proc. Program też jest wykorzystywany do emisji długoterminowych w formule private placement. Pierwszą taką emisję PKO Bank Polski przeprowadził w lipcu tego roku, emitując papiery 10-letnie, w kwocie 50 mln euro.

Źródło: PKO Bank Polski


Tagi: , , , ,