Kredyty

Oprocentowane konto firmowe w Idea Bank

poleć drukuj

Koniec z nieoprocentowanymi kontami firmowymi. Od dziś przedsiębiorca może dostać na takim koncie gwarantowane 5% i więcej. Idea Bank proponuje wyższe odsetki na rachunku bieżącym niż większość banków na lokatach firmowych. Do tego zwraca część płatności dokonanych kartą.

 

Konto firmowe może służyć nie tylko do wykonywania bieżących operacji, takich jak rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, rozliczenia z pracownikami czy płatności na rzecz ZUS i urzędu skarbowego. Może też zarabiać i przynosić zyski. Taką ofertę Idea Bank jako pierwszy zaproponował drobnym przedsiębiorcom. Dziś robi kolejny krok – wprowadza pierwsze w Polsce konto firmowe z gwarancją wysokiego oprocentowania nawet przez kilka lat.

Pieniądze zgromadzone na rachunku, których przedsiębiorca nie będzie wykorzystywał na płatności w danym momencie, będą pracować jak na wysoko oprocentowanej lokacie. – Chcemy być bankiem numerem jeden dla drobnych przedsiębiorców. Oferujemy im rozwiązania, o jakich mogli do tej pory tylko marzyć. Wyznaczamy nowe standardy w bankowości dla mikro firm – mówi Michał Knitter, dyrektor departamentu produktów w Idea Banku.

Rachunek bieżący i lokata w jednym

Minimalna stawka oprocentowania wynosi 5% w skali roku przez pierwszych 12 miesięcy od otwarcia rachunku. Oprocentowanie może być jednak wyższe i wynieść nawet 6%. Każde 10 tys. zł miesięcznego wpływu na konto pozwala podnieść oprocentowanie o 0,25 pkt. proc. Maksymalną stawkę 6% uzyska przedsiębiorca, który zasili konto miesięcznie kwotą co najmniej 50 tys. zł. Wysokość oprocentowania w danym miesiącu jest uzależniona od wpływów w poprzednim, z wyjątkiem pierwszego miesiąca, gdy wynosi ono 5% w skali roku. – Oferowana przez nas stawka znacznie przekracza rynkowe oprocentowanie lokat dostępnych dla małych firm. A to jest konto a vista, czyli przedsiębiorca ma do niego stały dostęp, może w każdej chwili i beż żadnych ograniczeń wypłacać środki – podkreśla Michał Knitter. Według danych Tax Care, przeciętne oprocentowanie 12-miesięcznych lokat dla małych firm wynosi obecnie 3,9%. Standardem na rynku jest, że konta firmowe w ogóle nie są oprocentowane.

Bank zwróci dodatkowo część wydatków

Przedsiębiorca, który otworzy konto „Firma to zysk” w Idea Banku oprócz odsetek otrzyma dodatkowo zwrot 1% płatności dokonanych przy użyciu karty płatniczej. Przykładowo, jeśli saldo jego rachunku wyniesie 5 000 zł (a wpływy w poprzednim miesiącu nie przekroczyły 10 000 zł) i wykona transakcje kartą na kwotę 1000 zł, bank zasili jego konto w sumie 30,8 zł z tytułu naliczonych odsetek oraz usługi moneyback. Jeśli natomiast saldo wyniesie 20 000 zł, a wpływy w poprzednim miesiącu przekroczyły 40 000 zł i przedsiębiorca dodatkowo przeprowadzi transakcje kartą na kwotę 5000 zł, otrzyma  w sumie 145,8 zł.

Gwarancja wysokich odsetek

Po upływie 12 miesięcy oprocentowanie rachunku będzie uzależnione od stopy WIBOR. Zasada jest analogiczna, jak w pierwszym roku: każde 10 000 zł miesięcznego wpływu na konto podnosi oprocentowanie o 0,25 pkt. proc. Maksymalna stawka, dla wpływów przekraczających 50 000 zł, wynosi więc WIBOR plus 1 pkt. proc. Gwarancja takiego oprocentowania obowiązuje bezterminowo. Rachunek „Firma to zysk” jest darmowy dla osób, które zasilą go co miesiąc kwotą przynajmniej 1000 zł. Suma ta w przybliżeniu odpowiada minimalnej składce ZUS, jaką co miesiąc przedsiębiorca musi przelać do ZUS. Jeśli warunek wpływu nie zostanie spełniony, opłata za konto wyniesie 4,99 zł. Posiadacze rachunków nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z bankowości elektronicznej, dokonywanie wypłat z bankomatów w Polsce czy dokonywanie wpłat gotówkowych. Karta do rachunku wydawana jest bezpłatnie. Warunkiem jej bezpłatnego użytkowania jest wykonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł miesięcznie.

Źródło: Idea Bank


Tagi: , , , ,