Kredyty

Akcja promocyjna ekoFAKTORINGU w Banku Ochrony Środowiska

poleć drukuj

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął specjalną akcję promocyjną ekoFAKTORINGU. Każdy klient, który spełni wymagane warunki, otrzyma laptopa za 1 zł. W ten sposób BOŚ Bank zachęca do wyeliminowania nadmiernej dokumentacji papierowej i zwraca uwagę na płynące z tego korzyści.

Uczestnikami promocji mogą być przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki ubiegania się o zawarcie z bankiem umowy o linię faktoringową z prawem regresu. Promocja „ekoFAKTORING z BOŚFaktor” skierowana jest wyłącznie do tych klientów, którzy przed rozpoczęciem promocji nie korzystali z usług faktoringu w BOŚ Banku i zawrą umowę faktoringową na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

ekoFAKTORING w BOŚ Banku to nowoczesny produkt, który służy finansowaniu i zarządzaniu wierzytelnościami o odroczonej płatności. Dzięki niemu firma zyskuje szybki dostęp do gotówki dotychczas „zamrożonej” w fakturach z późniejszym terminem spłaty – usługa ta umożliwia otrzymanie pieniędzy w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.

– To pozwala na poprawę lub utrzymanie przez firmę płynności finansowej, co może być dla przedsiębiorców cenne na przykład w okresie sezonowych wahań sprzedaży. W ten sposób firma może też uniezależnić się od ryzyka związanego z opóźnieniami w płatnościach – mówi Małgorzata Szymańska, dyrektor Departamentu Faktoringu BOŚ Banku.

Dodatkowo ekoFAKTORING gwarantuje obieg dokumentów w wersji elektronicznej przy użyciu platformy BOŚFaktor – bez potrzeby drukowania dokumentów papierowych. Według szacunków ekspertów BOŚ Banku firma, która składa 3 tys. faktur rocznie, dzięki wysyłaniu informacji o fakturach on-line może w tym czasie zaoszczędzić do 22 tys. zł i ponad 15 kg papieru.

– Za pośrednictwem BOŚFaktor przedsiębiorca może elektronicznie przesyłać informacje o fakturach od swoich klientów  – wyjaśnia Małgorzata Szymańska. Platforma umożliwia też automatyczne generowanie monitów i wezwań do zapłaty do odbiorców oraz tworzenie raportów o stanie należności, opóźnieniach w płatnościach czy dostępnych limitach.

Platforma faktoringowa oferowana przez Bank Ochrony Środowiska adresowana jest do właścicieli małych, średnich i dużych firm. W zależności od możliwości i potrzeb przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych wariantów usługi, m.in. krajowego i zagranicznego faktoringu z regresem, faktoringu wymagalnościowego, faktoringu samorządowego lub faktoringu z polisą. Do tej pory klienci BOŚ Banku najczęściej korzystali z możliwości wydłużenia terminów płatności dla swoich odbiorców. Odrębnym elementem umowy faktoringowej budzącym duże zainteresowanie jest monitowanie odbiorców klienta przez bank, co zdecydowanie przyspiesza proces płatniczy.

Źródło: BOŚ


Tagi: , , , ,