Kredyty

Kolejna subskrycja produktu strukturyzowanego Banku Ochrony Środowiska

poleć drukuj

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął kolejną subskrypcję produktu strukturyzowanego Czysta Energia Zysku. Produkt został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA, w którym wypłata premii dla klienta uzależniona jest od wartości notowań akcji 5 spółek działających w obszarze „ekologicznej energii”.

Nowy produkt ma charakter grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Za nabycie produktu klient otrzymuje gwarancję 100 proc. zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Czysta Energia Zysku oparty jest na opcji autocall, która pozwala na wcześniejsze zakończenie ubezpieczenia i wypłatę 100 proc. wpłaconej składki oraz premii. 

Okres trwania ubezpieczenia Czysta Energia Zysku trwa maksymalnie 2 lata, ale przy zaistnieniu określonych okoliczności (spełnieniu warunku wypłaty premii, które  jest badane w datach obserwacji po 12,18 i 24 miesiącach), może skończyć się po 12 albo 18 miesiącach. Po spełnieniu założeń wypłaty premii, okres ubezpieczenia ulega automatycznemu zakończeniu, a ubezpieczonemu zostaje przekazane świadczenie z tytułu dożycia w wysokości zainwestowanej składki powiększonej o odpowiednią premię.
 
Wypłata premii jest oparta i uzależniona od wartości akcji 5 spółek:

  • Renewable Energy Corp. ASA (spółka wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej),
  • Nextera Energy Inc. (lider w dostarczaniu czystej energii wykorzystującej słońce, wiatr i energię jądrową),
  • Veolia Environnement (światowy dostawca usług komunalnych na rzecz samorządów lokalnych i przedsiębiorstw przemysłowych, w czterech uzupełniających się segmentach: gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami, usługi energetyczne i transport),
  • Vestas Wind Systems A/S (spółka produkująca turbiny wiatrowe),
  • Koninklijke Philips Electronics N.V. (jeden z największych producentów elektroniki użytkowej, silnie akcentujący dbałość o efektywność energetyczną produktów; prowadzi linię „zielone produkty“, w 1994 r. wprowadziła procedury ecoDesign).

Premia jest wypłacana ubezpieczonym jeśli notowania akcji spółek w dacie obserwacji będą na poziomie co najmniej 101 proc. wartości początkowej, czyli notowania w dniu 02 marca 2012 r.

Jeśli warunek wypłaty premii będzie spełniony, klient otrzyma 100 proc. składki i dodatkowo premię. Jeśli notowania akcji spółek, w dacie obserwacji będą na poziomie co najmniej 110 proc. wartości początkowej, klient otrzyma premię w wysokości 13,10 proc. składki po 12 miesiącach, 17,15 proc. składki po 18 miesiącach albo 21,20 proc. składki po 24 miesiącach.

Jeśli natomiast notowania akcji spółek w dacie obserwacji będą na poziomie poniżej 110 proc. wartości początkowej, ale nie niższym niż 101 proc., klient otrzyma premię w wysokości 8,10 proc. składki po 12 miesiącach, 12,15 proc. składki po 18 miesiącach albo 16,20 proc. składki po 24 miesiącach.

Ubezpieczenie Czysta Energia Zysku jest alternatywą dla standardowych depozytów bankowych, inwestycji w jednostki uczestnictwa TFI czy polisolokaty. Przygotowane zostało dla klientów, którzy akceptując zwiększone ryzyko związane z produktem strukturyzowanym uzyskują  możliwość osiągnięcia zysków wyższych, niż na lokacie bankowej, przy równoczesnej ochronie kapitału. Klienci nie są narażeni na wahania walutowe i nie płacą podatku od dochodów kapitałowych.

Subskrypcji można dokonać we wszystkich placówkach banku do 24 lutego 2012 r.

źródło: BOŚ


Tagi: , , , ,