Kredyty

Wszystko to, co trzeba wiedzieć na temat finansowania inwestycji

poleć drukuj

Finansowanie inwestycji deweloperskich jest działaniem na tyle obszernym, że informacji jakie należałoby poznać aby móc swobodnie poruszać się w tej tematyce jest naprawdę wiele. Wśród najważniejszych tego aspektów wymienić należy z pewnością przygotowywanie nowych inwestycji, to w jaki sposób są one finansowane, a owe finansowanie jest zabezpieczane, ale także dotyczące wkładu własnego, rachunków powierniczych czy ogólnie ustawę deweloperską.
Warto w takiej sytuacji skorzystać z podpowiedzi specjalistów od finansowania inwestycji jakimi bez wątpienia są przedstawiciele banków, którzy mają z tym do czynienia na co dzień. Od takich osób szybko i dosyć dokładnie można dowiedzieć się o tym w jaki sposób banki weryfikują płynność finansową inwestora, jaki jest ich sposób na badanie ryzyka czy na jakiej podstawie wypłacane są transze za zrealizowane kolejne etapy inwestycji.
Dzięki przedstawicielom banków inwestorzy mogą dowiedzieć się między innymi tego, że o tym czy środki zostaną wypłacone decydują postępy prac budowlanych oraz konkretne wpisy dokonane przez kierownika budowy w dzienniku budowy. Jeśli więc pierwszym etapem inwestycji, po którego zakończeniu deweloper chce otrzymać wypłatę środków jest zakup gruntów i rozpoczęcie inwestycji to nie będzie to możliwe bez wpisania odpowiednich zapisów dzienniku budowy, a dokładnie dotyczących zakupu gruntu, wykonania prac przygotowawczych do inwestycji czy ogrodzenia terenu.

Zapisy ustawy deweloperskiej są bardzo restrykcyjne także dla przedstawicieli banków, dlatego też są przez nich bardzo dokładnie przestrzegane pod zagrożeniem odpowiedzialności karnej za działanie dotycząc dysponowania środków finansowych w sposób niezgodny z ustawą. Dotyczy to przede wszystkim wypłaty środków finansowych na konto dewelopera oraz czynności techniczno-formalnych, które wyprzedzają momentu wykonania przelewu.
Niezwykle istotne informacje można od przedstawicieli banków uzyskać w kwestii funkcjonowania otwartych i zamkniętych rachunków powierniczych, które prowadzenie jest wymogiem dla każdego dewelopera zgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej. Stanowią one zabezpieczenie interesów nabywców nieruchomości, którzy w ten sposób zyskują pewność, że nie przeznaczą środków na zakup mieszkania czy domu, który nie zostanie ukończony np. przez bankructwo dewelopera.
Bardzo ważną kwestią są także sprawy dotyczące podatków obowiązujących przy tego typu inwestycjach. Sytuacja jest mało klarowna, gdyż różne Urzędy Skarbowe w indywidualny sposób interpretują różne kwestie podatkowe, co powoduje, że nierzadko wydają one sprzeczne ze sobą stanowiska np. w kwestii powstania obowiązku zapłaty podatku VAT za sprzedaż nieruchomości deweloperskich.
W takiej sytuacji różne Urzędy różne rozstrzygają sprawy dotyczące tego czy taki obowiązek występuje w momencie wypłaty ostatniej transzy środków na konto dewelopera przez bank, czy też w chwili podpisania aktu notarialnego, czy też dopiero w momencie przekazania lokalu. Wydawanie przez Urzędy Skarbowe różnych interpretacji tego typu kwestii jest dosyć niekomfortowe dla firm deweloperskich, dlatego warto aby Ministerstwo Finansów jednoznacznie rozstrzygnęło tę kwestię.
Więcej porad znajdziesz na stronie kredytydeweloperskie.pl – strona na temat finansowania inwestycji pod wynajem oraz sprzedaż.


Tagi: