Kredyty

Bankowość elektroniczna Bank Pocztowy


Bank Pocztowy zapewnia swoim klientom dostęp do nowoczesnej usługi jaką jest bankowość elektroniczna. Bank podzielił usługę na dwa warianty:

  • Pocztowy24Biznes – globalny zasięg dostępu, umożliwia zdalne komunikowanie się z Bankiem niezależnie od miejsca, wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Nie wymaga instalowania żadnej aplikacji.
  • Komputerowe połączenie z Bankiem – umożliwia zdalne komunikowanie się z Bankiem z siedziby firmy, czyli przeprowadzanie operacji bankowych przez komputerowe połączenie z oddziałem Banku, w którym firma posiada rachunek bieżący.

 

Korzystając z usług bankowości elektronicznej Banku Pocztowego klient zyskuje:

  • globalny zasięg dostępu, umożliwiający zdalne komunikowanie się z bankiem niezależnie od miejsca, wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do internetu
  • transmisje są całkowicie poufne i bezpieczne
  • wielostopniowy system składania podpisu elektronicznego ułatwi zarządzanie płatnościami – system uprawnień jest zgodny z kartą wzorów podpisów i wymaganiami klienta
  • bezpieczne realizowanie przelewów, zleceń oczekujących oraz transfery ZUS i US
  • dostęp do informacji o stanie i obrotach na koncie
  • import i eksport danych
  • stały dostęp do aktualnych kursów walutowych 
  • niższe koszty związane z wykonywaniem operacji bankowych