Kredyty

Oferta depozytowa w PKO BP

poleć drukuj

PKO Bank Polski od 22 września poszerzył ofertę swoich produktów, m.in. o podwyższenie oprocentowania istniejących już możliwości depozytów, nowe lokaty terminowe.
Nowa oferta depozytowa to propozycja, w której zainteresowanie znajdą zarówno klienci oczekujący wysokich i pewnych zysków, jak i ci, którzy akceptują nieco niższe stopy zwrotu w zamian za wysoką płynność powierzonych środków. PKO BP zapewnia:

wysoką stopę zwrotu z inwestycji
szeroki wachlarz produktów o różnych terminach umownych
wysoką płynność powierzonych środków pieniężnych
powszechny dostęp w największej sieci placówek w Polsce.

Pakiet produktów depozytowych oparto na trzech filarach:

I. Wyraźnie podwyższonym oprocentowaniu standardowych depozytów znajdujących się w stałej ofercie banku – od 0,8 do 1,05 pkt. proc.

II. Nowych lokatach terminowych o wysokim, stałym oprocentowaniu:

lokata 9, 12, 15 dostępna w ofercie od 22 września do 22 października 2008 r. Klienci mają do wyboru trzy okresy umowne: 9, 12 i 15 miesięczny. Stopa procentowa jest stała w wybranym okresie umownym i wynosi odpowiednio: 5,0, 5,5 i 6,0 proc. w skali roku. Środki oprocentowane są od dnia wpływu na rachunek do ostatniego dnia okresu umownego. Minimalna kwota wpłaty 5 tys. zł. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego wypłata kapitału bez odsetek.

Lokata Progresja 18-miesięczna znajdująca się w ofercie również od 22 września. Można ją otwierać do 31 grudnia. Okres umowny to 18 miesięcy. Oprocentowanie jest progresywne i rośnie proporcjonalnie do okresu umownego. Stopa ustalana jest w stosunku rocznym i jest stała w okresie umownym i – przy utrzymaniu środków na lokacie przez pełne 18 miesięcy – wynosi 7 proc. w skali roku, czyli 10,5 proc. po pełnych 18 miesiącach. Środki oprocentowane są od dnia wpływu na rachunek do ostatniego dnia okresu umownego. Klient ma możliwość wycofania części środków w każdej chwili, pod warunkiem utrzymania minimalnego salda na poziomie 5 tys. zł. W przypadku częściowej wypłaty środków lub likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego wypłata odsetek nastąpi w wysokości zależnej od czasu zdeponowania środków na lokacie.

III. Nowym produkcie elastycznego oszczędzania, o który jeszcze w tym roku zostanie wzbogacona oferta depozytowa. Będzie to produkt o wysokim, stałym oprocentowaniu, który jednocześnie zapewni klientowi wysoką płynność powierzonych środków i możliwość elastycznego nimi zarządzania. Produkt ten będzie doskonałym uzupełnieniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i standardowych lokat terminowych.


Tagi: