Kredyty

Słownik

Specjalne prawa ciągnienia

To międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka_monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych.