Kredyty

Słownik

Saldo kompensacyjne

Określona wysokość kredytu komercyjnego, który wyrażona się jako określony procent udzielonej pożyczki, jaką dany pożyczkobiorca jest zobowiązany utrzymać w postaci depozytu w określonym banku bąd¼ u pożyczkodawcy.