Kredyty

Słownik

Promesa kredytowa

Przyrzeczenie udzielenia kredytu na określonych warunkach po spełnieniu przez kredytobiorcę wymagań formalnych.