Kredyty

Słownik

Odroczenie terminu płatności

Udzielane przez bank powszechne odroczenie płatności na prośbę dłużnika, który w danej chwili nie może dotrzymać swoich zobowiązań, ale spodziewa się, że w przyszłości będzie to możliwe. W międzyczasie odsetki nadal narastają.