Kredyty

Słownik

Nadzór bankowy

Decyzje i określone przez Komisję Nadzoru Bankowego zadania wykonuje i koordynuje wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP –
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.