Kredyty

Narodowy Bank Polski


Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

Do głównych obszarów działalności NBP należą:

 • prowadzenie polityki pieniężnej,
 • działalność emisyjna,
 • rozwój systemu płatniczego,
 • zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
 • obsługa Skarbu Państwa,
 • działalność edukacyjna i informacyjna.

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej.

Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego.

Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.

Wizytówka NBP:
Dane adresowe: ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. (0-22) 653 10 00
faks: (0-22) 620 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
Dane spółki:
NIP: 525-00-08-198
REGON: 000002223
Zarząd:
 • Marek Belka – Prezes NBP
 • Piotr Wiesiołek – Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
 • Witold Koziński – Wiceprezes NBP
 • Eugeniusz Gatnar – Członek Zarządu
 • Andrzej Raczko – Członek Zarządu
 • Jakub Skiba – Członek Zarządu
 • Zdzisław Sokal – Członek Zarządu
 • Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu
Warning: Use of undefined constant adsense - assumed 'adsense' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/webrange2/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/themes/leonis/adsense-page.php on line 62