Kredyty

Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank PBC złożyły wniosek o połączenie

poleć drukuj

Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zezwolenia na połączenie obu banków. W jego wyniku powstanie silny bank uniwersalny oferujący Klientom reprezentującym poszczególne segmenty rynku przekrojową gamę rozwiązań finansowych opartych o najlepsze praktyki, wiedzę i doświadczenie obu łączących się instytucji.

Planowane połączenie, które przyczyni się do utworzenia większego i bardziej konkurencyjnego banku, przyniesie korzyści zarówno Klientom jak i Pracownikom. Z aktywami na poziomie niemal 35 mld złotych, Połączony Bank będzie należał do dziesiątki największych instytucji finansowych w Polsce. Świadcząc usługi w ramach sieci ponad 170 oddziałów i centrów doradczych oraz oferując przekrojową ofertę produktów, Bank będzie odpowiadał na potrzeby finansowe Klientów indywidualnych i biznesowych oraz Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w pełni wykorzystując globalne doświadczenie i lokalne kompetencje.

Zgodnie z przedstawionym Komisji planem połączenia, Deutsche Bank PBC S.A. będzie bankiem przejmującym, a Deutsche Bank Polska S.A. bankiem przejmowanym. Tym samym proces połączenia zostanie przeprowadzony poprzez przeniesienie całego majątku tj. aktywów i pasywów Deutsche Bank Polska S.A., na rzecz Deutsche Bank PBC S.A. z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Deutsche Bank PBC S.A. w ramach emisji akcji wydanych Deutsche Bank AG – dotychczasowemu akcjonariuszowi Deutsche Bank Polska S.A. Równocześnie Połączony Bank stanie się jedynym akcjonariuszem Domu Maklerskiego DB Securities S.A.

Bank będzie działał pod firmą Deutsche Bank Polska S.A.  

Z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Połączony Bank wstąpi we wszystkie  prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A., stając się stroną wszelkich umów zawartych z jego dotychczasowymi Klientami. Umowy zawarte przez Klientów obu banków przed połączeniem pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania, nie zmienią się także wynikające z nich prawa i obowiązki. Co ważne, zmianie nie ulegną również numery rachunków Klientów obu instytucji. Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie kodu SWIFT – Połączony Bank będzie docelowo działał w oparciu o obecny kod Deutsche Bank Polska S.A (DEUTPLP).

W związku z tym, iż oba Banki należą do Grupy Deutsche Bank, a także w sposób komplementarny obsługują poszczególne segmenty rynku, strategia działania oraz model biznesowy połączonego Deutsche Bank Polska nie ulegną zasadniczej zmianie.

Utworzenie w Polsce jednego, silnego banku uniwersalnego wzmocni naszą pozycję rynkową. Pozwoli także na optymalne wykorzystanie wspólnej bazy kapitałowej, a tym samym szybszy rozwój działalności zarówno w obszarze bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, jak i obsługi Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw mówi Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. oraz CEO Deutsche Bank AG na Region Europy Centralnej i Wschodniej. – Strategia połączonego banku będzie kontynuacją dotychczasowego kierunku rozwoju i realizowana będzie w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki stosowane dotychczas niezależnie w obu instytucjach.

Planowana integracja pozwoli nam na wdrożenie spójnego, opartego o koncepcję „jednego banku” podejścia do relacji z naszymi Klientami. W ten sposób będziemy mogli oferować konkurencyjne rozwiązania bazujące na kompetencjach z różnych obszarów i wykorzystujące wspólną wiedzę w zakresie nowoczesnej bankowości. – mówi Guido Heuveldop, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. oraz CAO Deutsche Bank Private & Business Clients. – Wykorzystanie tej przekrojowej wiedzy przyczyni się do jeszcze lepszego zaadresowania potrzeb naszych Klientów w ramach komplementarnej oferty produktowej obejmującej rozwiązania z zakresu bankowości transakcyjnej, finansowania, inwestycji, wymiany walut, czy obsługi handlu zagranicznego i bankowości korporacyjnej.

Rozpoczęcie procesu integracji nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i związane z nim niezbędne zmiany statutu. W przypadku pozytywnej decyzji KNF, banki będą dążyły do tego, aby połączenie podmiotów nastąpiło z początkiem roku 2014, nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału roku 2014.

Źródło: Deutsche Bank Polska


Tagi: , , ,