Kredyty

Nowa usługa płatności gotówkowych w placówkach pocztowych dla klientów ING Banku Śląskiego

poleć drukuj

Klienci korporacyjni ING Banku Śląskiego mogą od stycznia br. dokonywać wpłat gotówki w ponad 8 tys. placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Nowa usługa jest wynikiem umowy zawartej przez bank z Pocztą Polską S.A.

Klienci mogą teraz wpłacać gotówkę w złotych, bez ograniczeń kwotowych, we wszystkich urzędach pocztowych, filiach urzędów pocztowych, agencjach pocztowych oraz za pośrednictwem listonoszy na terenie całego kraju. Poczta Polska przyjmuje wpłaty i przekazuje je na wskazany rachunek odbiorcy w ING Banku Śląskim. Klient może monitorować i kontrolować przepływy gotówki oraz saldo na swoim rachunku bankowym za pomocą systemów bankowości internetowej ING BusinessOnLine i ING OnLine, a także ING BusinessMobile.

Klient dokonujący wpłaty na rachunek bankowy przekazuje formularz wpłaty zawierający następujące informacje:

  • nazwa odbiorcy wpłaty,
  • numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty prowadzony w ING Banku Śląskim,
  • kwota zapisana cyframi i słownie,
  • nazwa i adres wpłacającego,
  • tytuł wpłaty (opis transakcji).

Dzięki nowej usłudze klienci korporacyjni ING Banku Śląskiego mogą wpłacać gotówkę na rachunki prowadzone w ING w tych regionach kraju, w których nie funkcjonują placówki banku.

Źródło: ING Bank Śląski


Tagi: , , , ,