Kredyty

Inicjatywy wolontariackie dofinansowane przez Fundację Kredyt Banku

poleć drukuj

Fundacja Kredyt Banku przyznała 40 000 zł dofinansowania na realizację 11 inicjatyw wolontariackich zgłoszonych i realizowanych  przez pracowników Banku.  Dotacje przekazane zostaną w ramach letniej edycji Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Wolontariacką.

Do letniej edycji konkursu pracownicy-wolontariusze zgłosili łącznie 17 projektów społecznych, z których 11 najciekawszych otrzymało dofinansowanie. O wyborze wniosków decydowała komisja Konkursowa, w skład której weszli aktywni wolontariusze oraz przedstawiciele Fundacji Kredyt Banku.

Ze środków Fundacji zostaną zorganizowane wakacyjne warsztaty szachowe i warcabowe dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłkowicach. Wolontariusze z lokalnego oddziału banku w Legnicy poprowadzą zajęcia, które zakończone będą turniejem o Puchar Kredyt Banku.

Legniccy wolontariusze wesprą także projekt „Z zielenią za pan brat” na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach. Wspólnie z młodzieżą wolontariusze zbudują szklarnie, która będzie służyła podopiecznym do rozwijania umiejętności zawodowych i społecznych.

„Czuj Czuj Czuwaj!” – tak zapewne będą się pozdrawiać wolontariusze z Kredyt Banku podczas XV Harcerskich Eko-Manewrów w miejscowości Przerwanki na Mazurach. W organizację zjazdu zaangażowani są pracownicy z centrali banku i z Makroregionu Białostocko-Lubelskiego – w sumie aż 12 wolontariuszy.

– Ci, którym się w życiu udało mają moralny obowiązek wspierać tych, którzy startują w życie, często z trudnej pozycji. Ja sama, jako wychowanka węgorzewskiego hufca, wiedząc ile w życiu zawdzięczam harcerskiemu wychowaniu i przygodzie przeżytej z rówieśnikami w trakcie tak wielu zlotów, manewrów i rajdów, chciałabym umożliwić przeżycie takiej przygody dzieciom i młodzieży z moich rodzinnych stron. – motywuje wolontariuszka Aleksandra Zouner, lider projektu.  

W manewrach uczestniczyć będzie ok. 300 dzieci i młodzieży z terenu Warmii i Mazur. Wolontariusze będą wspierać drużynowych w organizacji zajęć z młodymi harcerzami.   

Z kolei pracownicy-wolontariusze z Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu postanowili już po raz drugi wesprzeć Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Łopiennie. Opiekuje się ono dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. Z konkursu pozyskano środki na przeprowadzenie remontu sali rehabilitacyjnej. Wolontariusze zajmą się malowaniem, szpachlowaniem i dekorowaniem ścian.

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , ,