Kredyty

BZ WBK organizatorem konkursu „Europejski ład gospodarczy w 2020 roku”

poleć drukuj

Jaka wizja gospodarki europejskiej ziści się w kolejnych latach? Czy wspólna waluta Euro przetrwa? W jakim kierunku będzie rozwijać się Polska? Każdy może zaproponować swoje odpowiedzi na te i inne pytania w ramach konkursu „Europejski ład gospodarczy w 2020 roku” organizowanego przez Instytut Sobieskiego w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK. Na prace organizatorzy czekają do 17 września.

 

Unia Europejska wprowadziła 10 lat temu euro, które obecnie jest walutą obowiązującą w 17 państwach członkowskich oraz drugą światową walutą rezerwową. Na przestrzeni tej dekady Europa i świat musiały się zmierzyć się z największym kryzysem gospodarczym od niemal stulecia. Jakie są drogi wyjścia z obecnej sytuacji gospodarczej? W którym kierunku zmieni się gospodarka wspólnotowa? Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w takiej dyskusji zachęcamy do wysyłania ich w formie pisemnej do 17 września 2012 na adres Instytutu Sobieskiego.

Ideą przyświecającą konkursowi było zachęcenie do sformułowania naszej własnej, polskiej wizji ładu gospodarczego w Europie w 2020 r., zgodnej z polskim interesem narodowym i pozwalającej zrealizować w pełni potencjał polskiej gospodarki – powiedział Jan Filip Staniłko, sekretarz Kapituły konkursowej, Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego. Chcemy także zbliżyć środowiska naukowców i praktyków, zajmujących się gospodarką, gdyż najciekawsze i najbardziej nowatorskie pomysły powstają w wyniku synergii różnych doświadczeń i perspektyw analitycznych. Mamy nadzieję, że podobne konkursy będą stałym elementem polskiej debaty gospodarczej.

W czasach panującej niepewności w światowej gospodarce kluczowy staje się rozwój myśli ekonomicznej, który w długiej perspektywie może wskazywać drogi wyjścia z obecnego kryzysu. Dlatego każda inicjatywa, która staje się polem wymiany opinii i poglądów, i która następnie przekłada się na konkretne rekomendacje oraz rozwiązania, jest warta należytego wsparcia – powiedział Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Konkurs realizowany razem z Bankiem Zachodnim WBK skierowany jest do ekonomistów, prawników, politologów, socjologów czy filozofów polityki, zarówno ze środowiska akademickiego jak i praktyków. Niemniej jednak posiadanie wspomnianego wykształcenia kierunkowego nie jest wymogiem formalnym, dlatego niemal każdy może wziąć udział w konkursie i podzielić się ze światem swoimi przewidywaniami odnośnie przyszłości Europy. Wymóg formalny uczestnictwa stanowi natomiast posiadanie wykształcenia potwierdzonego stopniem magistra polskiej uczelni lub zagranicznego odpowiednika.

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy konkursu przewidzieli następujące nagrody:

  • Laureat 1 miejsca: 10 000 zł
  • Laureat 2 miejsca: 8 000 zł
  • Laureat 3 miejsca: 5 000 zł
  • Wyróżnienia: do 1 000 zł.

Nagrodzone prace będą ponadto opublikowane w dedykowanym problematyce wydawnictwie.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie:
http://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Regulamin_konkursu_Europa_2020_.pdf

Źródło: BZWBK


Tagi: , ,