Kredyty

Kredyt Bank udziela lekcji z pierwszej pomocy

poleć drukuj

„Pierwsza pomoc” to jedna z 13 lekcji o bezpieczeństwie przeprowadzana w szkołach podstawowych w ramach programu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”. Realizuje go Kredyt Bank, jego korporacyjna fundacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Troski i Polskim Czerwonym Krzyżem.

Lekcja z pierwszej pomocy jest prowadzona przez specjalnych gości – wolontariuszy PCK. Podczas zajęć dzieci poznają elementarne zasady bezpieczeństwa, uczą się prawidłowo oceniać niebezpieczeństwo i reagować w przypadku zagrożenia, np. jak wezwać karetkę pogotowia, pod jaki numer zadzwonić, by poprosić o pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy koleżance czy koledze w przypadku drobnego skaleczenia, poparzenia, krwotoku z nosa, ugryzienia, użądlenia, a nawet zasłabnięcia.

Już od najmłodszych lat można i trzeba uczyć dzieci, jak w miarę swoich umiejętności, mogą pomagać innym, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych. Życie i otaczające nas środowisko dostarcza aż nadto przykładów konieczności udzielenia takiej pomocy, nawet przez najmłodszych. Dlatego uczymy pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań dzieci i młodzież od przedszkola do ostatnich klas szkoły średniej – mówi Anna Chojnacka z Biura Zarządu Głównego PCK.

By zmotywować dzieci do niesienia pomocy innym i bezpiecznych zachowań na co dzień, na zakończenie lekcji każdy uczeń otrzymuje specjalny imienny certyfikat z podpisem przedstawiciela PCK, potwierdzający uzyskanie tytułu Ratownika – Specjalisty do spraw udzielania pierwszej pomocy, „który uprawnia właściciela do niesienia pomocy poszkodowanym oraz do alarmowania – w razie potrzeby – służb ratowniczych, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa”.

Aby zapewnić najmłodszym bezpieczny rozwój, kształtować wśród nich świadome zachowania konieczne jest zwiększenie świadomości i wiedzy oraz zmiana postaw i zachowań dorosłych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dziecka. Dlatego nie zapomnieliśmy w programie o nich – w działania edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy włączamy rodziców dzieci i nauczycieli – mówi Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

Na odwrocie certyfikatu dla dziecka rodzice mogą znaleźć wyczerpujące informacje na temat wykonanej w szkole pracy z dzieckiem, nabytych umiejętności oraz zachętę do utrwalania ich w domu. Ponadto chętni rodzice i nauczyciele ze wszystkich szkół objętych programem mogą wziąć udział w bezpłatnym elementarnym kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora PCK.

Zaangażowaliśmy w program 22 wykwalifikowanych instruktorów pierwszej pomocy PCK, którzy prowadzą kursy elementarne dla dorosłych, w tym przypadku nauczycieli ze szkół i rodziców dzieci objętych programem. Natomiast zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci prowadzone są przez 48 wolontariuszy PCK, którzy w ciekawy i interaktywny sposób uczą, jak zachowywać się bezpiecznie i co mają zrobić dzieci, kiedy znajdą się w sytuacji zagrożenia. Nasi wolontariusze i instruktorzy uczą udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań, jak też wrażliwości na drugiego człowieka i gotowości niesienia mu pomocy. Wierzymy, że świadome bezpiecznych zachowań dziecko wyrośnie na odpowiedzialnego dorosłego – mówi Anna Chojnacka z Biura Zarządu Głównego PCK.

W roku szkolnym 2011/2012 realizowana jest już II edycja programu „Kabecjanie dają radę”. Jest realizowana w trzech województwach – na Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce wśród 21 tys. uczniów klas I-III ze 140 szkołach podstawowych. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Od września 2012 r. rusza III edycja programu wśród uczniów klas pierwszych z 6 województw.

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , , , , ,