Kredyty

Kolejna umowa transakcyjna PKO BP z podmiotem sektora publicznego

poleć drukuj

10 stycznia br. PKO Bank Polski zawarł 4-letnią umowę na otwarcie i prowadzenie rachunków skonsolidowanych Funduszy w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i realizację płatności masowych dotyczących wypłat świadczeń z tych Funduszy oraz rachunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osoby prawnej. Umowa przewiduje m.in. otwarcie śróddziennego limitu debetowego o wartości ponad 2 mld zł.

 

Podpisana umowa z ZUS-em jest jednym z największych tego typu umów z podmiotami sektora publicznego zawartych przez PKO Bank Polski.

 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z zarządzanymi funduszami jest dla nas najważniejszym klientem, z którym współpracujemy od wielu lat. Zakres dotychczasowej współpracy ograniczał się głównie do finansowania bieżących potrzeb Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nasz bank zawsze aktywnie finansował FUS, co pozwoliło nam znaleźć się w gronie Instytucji Finansowych z największym zaangażowaniem w stosunku do FUS. Na przestrzeni od 2009 roku podpisaliśmy z Funduszem umowy kredytowe, o łącznej wartości 5.663,75 mln zł. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa współpraca zostanie w tak znaczącym stopniu rozszerzona. Obsługując  dla ZUS płatności masowe, z uwagi na ich wolumeny oraz liczbę płatności,  PKO Bank Polski,  stanie się w kraju jednym z czołowych liderów w obszarze bankowości transakcyjnej. Pragniemy rozwijać ofertę bankowości dedykowaną podmiotom sektora publicznego – powiedział Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego.

 

PKO Bank Polski ma duże doświadczenie w finansowaniu i obsłudze podmiotów sektora publicznego, dzięki temu zapewnia kompleksową obsługę zarówno w obszarze depozytowo-transakcyjnym, jak i kredytowym. Specjaliści zajmujący się tym sektorem pracuje nad dostosowaniem oferty banku do specyfiki ich działalności i rosnących potrzeb finansowania dłużnego, oferując nowe rozwiązania często wykraczających poza rozwiązania standardowe aktualnie dostępne na rynku finansowym i tym samych wyróżniających bank spośród innych instytucji finansowych.

 

Uwzględniając specyfikę podmiotów sektora publicznego PKO Bank Polski znacząco rozwinął ofertę bankowości transakcyjnej dedykowaną tym podmiotom. Do oferty rachunku bankowego dołączono wiele komplementarnych produktów i usług bankowych ułatwiających sprawne zarządzanie przepływami finansowymi oraz płynnością finansową tych podmiotów. Są to m.in. bankowość elektroniczna, „wirtualna konsolidacja sald”, system wirtualnych rachunków kontrahenckich, karty bankowe, w tym karty przedpłacone, lokaty typu overnight. System bankowości elektronicznej umożliwia sprawne zarządzanie wszelkimi płatnościami jednostki, bez konieczności opuszczania jej siedziby.

 

źródło:PKO Bank Polski


Tagi: , , ,