Kredyty

Konto dla emertyów i rencistów w Banku Pocztowym

poleć drukuj

Bank Pocztowy poszrza ofertę rachunków osobistych dla klientów detalicznych – Pocztowe Konto Nestor, dla emerytów i rencistów.

Zmiany w ofercie to: nowa taryfa opłat i prowizji. Prosta oferta banku ma pomagać zrozumieć świat finansów m.in. osobom dotychczas niekorzystającym aktywnie z usług bankowych.
Segmentacja Banku Pocztowego wyróżnia grupę osób nieubankowionych, która jeszcze nie korzysta z rachunków bankowych, kredytów i kart.

Podstawową zmianą jest zniesienie miesięcznej opłaty za prowadzenie Pocztowego Konta Standard oraz Pocztowego Konta Nestor. Od 1 stycznia 2010 r. Bank będzie umożliwiał także bezpłatne dokonywanie przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz telefonicznie przez automatyczny serwis infolinii. Dodatkowo cała taryfa została uproszczona – za odpłatne czynności bank pobiera jednolite prowizje.

Klienci posiadający Pocztowe Konto Nestor często korzystają z banku za pośrednictwem poczty lub placówek, dlatego też opłata za przelewy zlecane w tych kanałach zostanie zniesiona.

Nowością będzie możliwość bezpłatnego wypłacania gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Miesięczna opłata za kartę Visa Electron wydaną do rachunku wynosić będzie 4 zł.

W związku z dążeniem do uproszczenia podstawowej oferty banku, od 1 stycznia 2010 r. wycofane zostaje ze sprzedaży Pocztowe Konto Plus. Klienci, którzy posiadają to konto będą obsługiwani na dotychczasowych warunkach. Zmieniona została opłata za użytkowanie karty płatniczej Visa Electron – od początku roku wyniesie 4 zł.

Bank Pocztowy w ofercie rachunków osobistych od 1 stycznia 2010 r. będzie posiadał:

* Pocztowe Konto Standard – dla osób ceniących dostęp do swoich środków zarówno przez szeroką sieć placówek jak i internet,

* Pocztowe Konto Nestor – przeznaczone dla emerytów i rencistów; Bank Pocztowy posiada bardzo istotną przewagę konkurencyjną w obsłudze segmentu osób starszych, jako jedyny w pełni realizując ich podstawową potrzebę – łatwy dostęp do zgromadzonych środków. Atutem rachunku jest możliwość dostarczenia w razie potrzeby przez listonosza bezpłatnie pieniędzy do domu.

Źródło: Bank Pocztowy


Tagi: , , , , ,