Kredyty

Czwarte spotknaie BRE Banku i klientów starego portfela

poleć drukuj

17 grudnia 2009 r. w siedzibie zarządu BRE Banku w Warszawie odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie przedstawicieli mBanku i MultiBanku oraz przedstawicieli klientów, skupionych wokół inicjatyw konsumenckich mStop.pl i NabiciWmBank.pl, które zakończyło rozpoczęty 12 listopada 2009 r. cykl rozmów ofertowych.

Obserwatorem spotkania był Jacek Gadzinowski, uczestniczący w cyklu rozmów na wniosek obu zainteresowanych stron. Efektem rozmów jest nowa, opracowana wspólnie z reprezentantami Klientów oferta przewalutowania kredytów we franku szwajcarskim (CHF) na euro (EUR).

Preferencyjne warunki będą dostępne tylko dla kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku, których umowy podpisano do jesieni 2006 roku, wraz z unikatowym zestawem rozwiązań dla klientów pozostających przy franku szwajcarskim (CHF) jako walucie kredytu, a przechodzących na system „LIBOR i marża” (tzw. pakiet rekompensacyjny).

Przedmiotem rozmów były również:

* zmiany w propozycji przejścia na system „LIBOR i marża”

* oferta przewalutowania kredytu na złotówki

* optymalizacja procesu komunikacji banków grupy BRE z klientami (bieżąca i przyszła)

Operacja przewalutowania odbędzie się na specjalnie wynegocjowanych warunkach wynoszących 0,5 punktu procentowego (standardowo warunki wynoszą ok. 6 punktu procentowego).

Propozycja marży dla kredytów w euro (EUR) zostanie przygotowana dla każdego klienta indywidualnie, w oparciu o obecne oprocentowanie kredytu we franku szwajcarskim (CHF). Minimalna wysokość obniżki marży w ofercie euro w stosunku do marży proponowanej w ofercie we frankach szwajcarskich wyniesie 0,4 punktu procentowego.

Elementami wpływającymi na dodatkową obniżkę proponowanej marży są aktywności:

* regularne zasilanie rachunku poprzez przelewy wynagrodzenia

* aktywne korzystanie z kart płatniczych mBanku i MultiBanku

* utrzymanie depozytów w obu bankach detalicznych Grupy BRE Banku

Średnia obniżka marży w euro wyniesie 0,75 punktu procentowego, jednak klienci o ponadprzeciętnej aktywności i najwyższym oprocentowaniu wyjściowym mogą liczyć na obniżkę marży w stosunku do oferty we franku szwajcarskim nawet o 1,4 punktu procentowego. Szczegółowe warunki obniżenia marży zostaną przedstawione w styczniu razem z publikacją oferty oraz udostępnieniem specjalnego kalkulatora.

Do otrzymania dodatkowej obniżki oprocentowania wystarczy zadeklarowanie spełnienia opisanych powyżej warunków. Bank zweryfikuje realizację warunków po trzech miesiącach od podpisania aneksu.

Ponadto klienci otrzymają do swojej dyspozycji: możliwość samodzielnego sprawdzenia przybliżonej wysokości obniżki oprocentowania za pomocą specjalnie przygotowanego kalkulatora (dostępnego poprzez stronę www) – ostateczne warunki oferty zostaną przedstawione w indywidualnym komunikacie skierowanym do klientów, a także będą dostępne na specjalnej infolinii.

Dodatkowo BRE Bank zrezygnuje z prowizji za pierwszy aneks do umowy kredytowej zmieniający warunki spłaty kredytu (zmiana systemu spłaty – raty równe lub malejące, zmiana dnia spłaty, ustanowienie karencji w spłacie kapitału).

Dla klientów, którzy zdecydują się pozostać przy frankach szwajcarskich (CHF) i przejdą na system „LIBOR i marża”, przygotowano możliwość skorzystania z pakietu produktów kredytowych i depozytowych na najlepszych warunkach oraz dodatkowych rozwiązań, m.in.:

* niższe od standardowego oprocentowanie kredytu odnawialnego

* preferencyjne oprocentowanie karty kredytowej

* specjalne warunki dla oferty depozytowej

* możliwość modyfikacji zabezpieczeń nieruchomość poprzez zniszczenie weksli „in blanco” (w przypadku kredytów z LTV na poziomie do 80 proc. w dniu podpisania umowy)

W drugim tygodniu stycznia – zgodnie z uzgodnieniem – oprocentowanie kredytów „starego portfela” w CHF zostanie obniżone o 0,15 proc. (ustalona data obniżki to 12 stycznia 2010 r.).

Źródło: BRE Bank


Tagi: , , , , , , , , , ,