Kredyty

Dlaczego należy budować pozytywną historię kredytową?


 

Zapewne każda osoba ubiegająca się o udzielenie kredytu lub pożyczki wie, jak ważną kwestią jest pozytywna historia kredytowa. Dlaczego jest ona taka istotna?

Z jednej strony stanowi ona źródło wiedzy dla kredytodawcy, z drugiej strony pozwala ubiegać się o pożyczkę na dogodnych warunkach. Jej istota wynika z działań Biura Informacji Kredytowej. Otóż wszystkie zobowiązania zaciągnięte w bankach lub innych instytucjach finansowych współpracujących z BIK są  tam rejestrowane. Warto dodać, że do Biura trafiają w większości przypadków informacje pozytywne. Aby znaleźć się w rejestrze wystarczy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o wygasłych zobowiązaniach finansowych – można tego dokonać w trakcie spłaty, jak i po spłaceniu kredytu.

 

            Dzięki dostępowi do bazy danych BIK instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową swoich klientów. Dzięki raportom sporządzanym przez Biuro możliwe jest oszacowanie ryzyka spłaty zaciągniętego kredytu. Pozwala to ocenić wiarygodność i solidność przyszłego pożyczkobiorcy, co z kolei rzutuje na warunki jakie zostaną mu przedstawione przez daną instytucję finansową. Z kolei brak wiedzy o kliencie może powodować niechęć do udzielania kredytu. Informacje zaczerpnięte z BIK, a raczej ich brak czynią z danej osoby potencjalne źródło problemów. Dlatego nawet jeśli zdarzyło nam się opóźnienie w spłacie kredytu, a figurujemy w bazie BIK jesteśmy według banku pewniejszym klientem niż osoba bez historii kredytowej. Należy tu zwrócić uwagę na pewne obostrzenia wynikające z nieregularnego spłacania zobowiązań. Informacje zapisane w BIK mogą być przez okres 5 lat przetwarzane bez zgody klienta, gdy dopuścił się on zwłoki, przekraczającej 60 dni i upłynęło kolejne 30 dni od momentu poinformowania go przez bank o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody. Ponadto po wygaśnięciu zobowiązania przez okres 12 lat wszystkie dane klientów z bazy BIK mogą być przetwarzane bez ich zgody do szacowania ryzyka kredytowego.

 

            Jak więc widać, nasza historia kredytowa może odgrywać kluczową rolę w procedurze udzielania pożyczki. Powinniśmy zatem zadbać o to by stać się atrakcyjnym partnerem dla naszego kredytodawcy. Jak tego dokonać?

 

            Budowanie pozytywnej historii kredytowej warto rozpocząć odpowiednio wcześniej nim zechcemy pożyczyć dużą kwotę pieniędzy. W niektórych krajach o większej tradycji udzielania kredytów system finansowy wymaga od uczestników rynku pożyczania już na wczesnym etapie życia. Dla przykładu w USA już w czasie studiów młodzi ludzie zaciągają swoje pierwsze zobowiązania. Pozwala to na przyzwyczajenie społeczeństwa do solidnego spłacania mniejszych sum, aby w przyszłości możliwym stało się pożyczenie pieniędzy na przykład na zakup domu. W naszych warunkach budowanie historii kredytowej można rozpocząć od zakupu pewnych rzeczy na raty. Systematyczne spłacenie rat kredytu zapewni nam lepszą pozycję wyjściową w momencie ubiegania się o kredyt konsumpcyjny w banku. Pozwoli nam to na uniknięcie skorzystania z oferty instytucji parabankowej, która zwykle oferuje mniej korzystne warunki. Warto również umiejętnie posługiwać się karta kredytową, która również może posłużyć za narzędzie do budowania historii kredytowej.

 

Pamiętajmy, że chcąc uzyskać pożyczkę na najkorzystniejszych warunkach zwykle musimy legitymować się niemal kryształową historią kredytową. Z faktu figurowania w BIK mogą płynąć dla nas same korzyści dlatego zadbajmy o to by pozytywne informacje zostały tam umieszczone. Rzetelne relacje z bankiem na pewno umożliwią nam pozyskać kredyt na interesujących nas warunkach.