Kredyty

Co zrobić, gdy na nasze konto OFE nie wpływają pieniądze?


Składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego są przekazywane przez ZUS. Ciągle mało osób przywiązuje uwagę do wyboru OFE, nie wspominając już o kontrolowaniu swoich składek. Jednak należy pamiętać, że takie zaniedbania mogą być katastrofalne w skutkach. Dokonując nieprzemyślanych decyzji, zgadzamy się jednocześnie na niewysoką emeryturę. Dodatkowo należy sprawdzać czy składki do OFE trafiają w terminach.

ZUS może przekazać składkę na rachunek członka OFE tylko wtedy, gdy wszystkie dane którymi dysponuje są poprawne. Konieczne jest także prawidłowe zgłoszenie dotyczące członkostwa w OFE. Warto kontrolować co jakiś czas czy składki na nasz rachunek trafiają regularnie. Jeżeli zauważmy pewne uchybienia, należy od razu wyjaśnić sprawę. Czas działa tu na naszą niekorzyść. Jeśli zdarzą się nieprawidłowości, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić czy w naszym formularzu wszystkie dane, które zostały przekazane do ZUS są poprawne. Ważne jest też odnalezienie daty pierwszego właściwego zgłoszenia do ZUS. Kolejnym krokiem powinno być udanie się do płatnika składek (pracodawcy), w celu sprawdzenia prawidłowości naszych danych, a także płatnika. Koniecznie trzeba się dowiedzieć czy dane, które przekazał płatnik do ZUS są także zgodne z rzeczywistością. Jeżeli została złożona korekta, warto również sprawdzić i na niej zapisy. Poza tym należy się dowiedzieć czy płatnik dostarczył do ZUS imienne raporty miesięczne i czy wpłacił składki za dany okres.

Należy jednak pamiętać, że zmiany dotyczące składek mogą mieć miejsce gdy przez miesiąc przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim, na bezpłatnym urlopie, za dany miesiąc nie zostało wypłacone wynagrodzenie, zarobki w ciągu roku przekroczyły roczne ograniczenia podstawy wymiaru składki, a także gdy zgłoszenie do ZUS miało charakter tylko ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy okaże się, że wszystkie dane są poprawne, a dodatkowo nie miały miejsca wyżej opisane sytuacje, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o wskazanie przyczyn niewpłynięcia składki na rachunek. Należy go złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla naszego miejsca zamieszkania. Wniosek musi być złożony zgodnie ze wzorem. ZUS ma obowiązek go rozpatrzyć i podać przyczynę braku składki.