Kredyty

GE Money Bank


W  dniu 31 grudnia 2009 roku zostało zarejestrowane połączenie Banku BPH SA z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 1 (spółka przejmująca) i GE Money Banku SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej 2 (spółka przejmowana).

Połączenie Banku BPH i GE Money Banku nastąpiło na podstawie art. 124 § 1 oraz § 3 Prawa bankowego, w związku z art. 492 § 1 ust. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BPH o nową emisję akcji połączeniowych, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku („Akcje Połączeniowe”).

Klienci oraz produkty GE Money Banku obsługiwane są w BPH Bank SA.