Kredyty

Idea powstania


Statystycznie 95 % poszkodowanych jest niezadowolonych z wysokości przyznanego odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę oraz brak kompetencji swoich klientów. Wypłacają pieniądze nieadekwatne do poniesionej szkody. 
Zniechęcają poszkodowanych lub podsyłają do podpisania niekorzystne ugody.
Coraz częściej klient otrzymuje odmowę wypłaty z informacją, że może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Tymczasem w Europejskim Centrum Odszkodowań każda sprawa traktowana jest indywidualnie z racji różnorodności towarzyszących okoliczności. Adekwatnie do niej dochodzimy należnego odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

EuCO rozumie, że każdy posiada tylko jedno zdrowie i życie. Dlatego w chwili powstania obrażeń ciała czy straty najbliższych należy się człowiekowi zadośćuczynienie w postaci odszkodowania. Nie zwróci ono zdrowia ani nie zastąpi osoby najbliższej: matki, ojca, dziecka, ale pomoże w dalszym życiu, rozwoju, kształceniu, leczeniu, rehabilitacji i choć w części złagodzi cierpienie psychiczne i fizyczne.