Kredyty

BPH Bank Hipoteczny S.A.


12 czerwca 2005 roku nastąpiło połączenie Grupy UniCredit z Bankiem Hipotecznym.

Z dniem 30 listopada 2007 roku powstał Bank Pekao SA, który połączył obie instytucje. W skład grupy Pekao SA wszedł również Bank Hipoteczny. W dniu 31 lipca 2008 roku Sąd Gospodarczy w Warszawie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nowej nazwy banku – Pekao Bank Hipoteczny S.A.