Kredyty

ING Bank Hipoteczny S.A.


31 października 2011 roku Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wpisu połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A.