Kredyty

Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.


Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. 1 grudnia 2002 roku został przejęty przez Bank Gospodarstwa Krajowego, lecz dopiero ustawa o BGK z 2003 roku formalnie to potwierdziła.