Kredyty

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.


Bank Gospodarstwa Krajowego powstał 1924r. z fuzji trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych Bank Gospodarstwa Krajowego stał się jednym z największych banków II Rzeczypospolitej, pełniąc rolę podstawowego uczestnika restrukturyzacji gospodarki (Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia).

Po wojnie Bank Gospodarstwa Krajowego wznowił działalność. Jego prezesem został znany ekonomista, prof. Edward Lipiński. Jednak w roku 1948, w związku z reformą bankowości, działalność operacyjna BGK została zawieszona.

W 1989 roku nastąpiło reaktywowanie działalności operacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego, który – jako bank państwowy – pełnił głównie funkcje agenta emisji obligacji Skarbu Państwa, emitowanych po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami kilku funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi. Stanowi ważne ogniwo w finansowaniu i wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa, drobnej przedsiębiorczości, rynku oszczędności energii.

Bank, poza realizacją zadań rządowych, prowadzi działalność komercyjną na rynku korporacyjnym i detalicznym.

Z dniem 1 grudnia 2002 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przejął obsługę operacyjną działalności depozytowo-kredytowej prowadzonej dotychczas przez Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. (Bud-Bank S.A.). W wyniku połączenia z Bud-Bankiem S.A. rozszerzyła się sieć placówek BGK, powstały warunki dla lepszej obsługi Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

 

Wizytówka Banku:
Dane adresowe: Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Dane kontaktowe: tel: 22 596 59 99 lub 22 599 80 95
tel. 801 667 655 lub 22 596 59 00
faks: 22 627 03 78
e-mail: bgk@bgk.com.pl
Dane spółki:
Rok założenia:  
NIP: 525-00-12-372
REGON: 000017319
Kapitał spółki: brak danych
Zarząd:
 • Dariusz Daniluk – Prezes Zarządu
 • Ryszard Słowiński – Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
 • Jerzy Kurella – Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Ladko – Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 •  Dominik Radziwiłł – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Sebastian Skuza – Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Grażyna Grzyb  – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Dorota Chlebosz – Członek Rady Nadzorczej
 • Bogdan Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Adam Leszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Markowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Ryszard Pazura – Członek Rady Nadzorczej
 • Mirosław Pietrewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Szarkowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Stępień – Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Szczepaniak – Członek Rady Nadzorczej
 • Halina Wesołowska – Członek Rady Nadzorczej
KRS: brak danych
Akcjonariat: brak danych
Oferta banku:
Oferta dla klientów indywidualnych::
 • obsługa działalności bieżącej
 • fundusze celowe
 • programy rządowe
 • wydawanie oświadczeń
Oferta dla samorządów:
 • finansowanie
 • finansowanie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
 • poręczenia i gwarancje
 • obligacje komunalne i usługi emisyjno-inwestycyjne
 • obsługa działalności bieżącej
 • produkty depozytowe
 • transakcje na rynkach finansowych i instrumenty pochodne
 • fundusze celowe
 • programy rządowe
 • pakiet Pewny Biznes (spółki komunalne)
 • pewny Partner Unijny
 • BGK ZLECENIA
 • inicjatywa JESSICA
 Oferta dla przedsiębiorstw:
 • finansowanie
 • finansowanie eksportu
 • finansowanie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
 • finansowanie spółek komunalnych
 • poręczenia i gwarancje
 • fundusze Poręczeń Kredytowych z udziałem BGK
 • obsługa działalności bieżącej
 • produkty depozytowe
 • transakcje na rynkach finansowych i instrumenty pochodne
 • usługi emisyjno – inwestycyjne
 • fundusze celowe
 • programy rządowe
 • pakiety
 • inicjatywa JEREMIE
 • system przepływu środków europejskich
 • PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • inicjatywa JESSICA

 

Warning: Use of undefined constant menubankibezbankomatow - assumed 'menubankibezbankomatow' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/webrange2/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/themes/leonis/bankibezbankomat-page.php on line 67