Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Zamowienia / Informacje / Reklamacje


Anulowanie części zamówienia

ANULOWANIE CZÊŚCI ZAMÓWIENIA         …………….., dnia………….   Adresat:……………………..       Nawiązując do złożonego zamówienia z dnia …………………….., którego kopię niniejszym załączam,…

Więcej

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓ¬NIENIA DOSTAWY         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowni Państwo,   dziękujemy za otrzymane pismo, w którym…

Więcej

Żądanie potwierdzenia dostawy

Ż¡DANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY         …………………., dnia…………   Adresat:……………………….       Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia ………………………………

Więcej

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

Ż¡DANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr…

Więcej

Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU WYMAGANEJ PRZEDPŁATY LUB AKREDYTYWY         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowni Państwo,   otrzymaliśmy Państwa zamówienie na…

Więcej

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   dziękujemy za nadesłane zamówienie nr…

Więcej

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEMOŻNOŚCI JEGO REALIZACJI       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowni Państwo,   otrzymaliśmy Państwa zamówienie nr…

Więcej

Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy

ZWROT TOWARU Z POWODU POMYŁKI SPRZEDAWCY         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowna Pani,   otrzymaliśmy Pani list wraz ze zwrotem towaru i paragonem….

Więcej

Zwrot towaru z różnych powodów

ZWROT TOWARU Z RÓŻNYCH POWODÓW         …………………., dnia……….   Adresat: ……………………….       Dnia ………………………, na podstawie zamówienia nr …………………. otrzymaliśmy…

Więcej

Zwrot towaru przekazanego na próbę

ZWROT  TOWARU PRZEKAZANEGO NA PRÓBÊ           ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowni Państwo,   dziękuję uprzejmie za udzielenie mi…

Więcej

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu

ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowny Panie,   niniejszym zamawiam następujące towary: …………………….

Więcej

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu

WYSYŁKA ZAMÓWIONEGO TOWARU Z MOŻLIWOŚCI¡ ZWROTU         …………………., dnia…………   Adresat: ………………………. .     Na podstawie otrzymanego zamówienia i załączonego rachunku, z przyjemnością przesyłamy…

Więcej

Wykonanie usługi montażu części zamiennej

WYKONANIE USŁUGI MONTAŻU CZÊŚCI ZAMIENNEJ         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowny Panie,   niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy część niezbędną…

Więcej

Wstrzymanie dostawy

WSTRZYMANIE DOSTAWY       …………………., dnia…………   Adresat:…………………………       Nawiązując do Państwa zamówienia nr ……………….., z dnia …………………….., informujemy uprzejmie, że…

Więcej

Uznanie uzasadnionej reklamacji

UZNANIE UZASADNIONEJ REKLAMACJI       ……………………, dnia……….   Adresat:……………. …………       Szanowny Panie,   po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu urządzenia przez naszą ekipę serwisową przyznaję, że…

Więcej

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

UZNANIE REKLAMACJI I ZAMIANA TOWARU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   z przykrością przeczytałem Państwa pismo z dnia…

Więcej

Skarga z powodu złej jakości wyrobów

SKARGA Z POWODU ZŁEJ JAKOŚCI WYROBÓW         ……………….., dnia…………..   Adresat:…….. ………………..       Szanowny Panie,   niniejszym informuję, że towar, który otrzymaliśmy w ostatniej dostawie…

Więcej

Reklamacja otrzymanego towaru

REKLAMACJA OTRZYMANEGO TOWARU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowni Państwo,   niniejszym informuję, że dnia ……………………………., otrzymałem…

Więcej

Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru

REKLAMACJA I ZWROT USZKODZONEGO TOWARU       ……………….., dnia…………..   Adresat:………. ………………       Niniejszym informuję, że na podstawie naszego zamówienia nr …………………………. z dnia…

Więcej

Reklamacja i zwrot towaru

REKLAMACJA I ZWROT TOWARU       ……………….., dnia…………..   Adresat:…. ……………………       Dnia, zgodnie z załączonymi fakturami, otrzymaliśmy zamówiony towar. Niestety, nie spełnia on wymogów opisanych w…

Więcej

Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów

PRZYPOMNIENIE O OBOWI¡ZKU DOSTARCZENIA SPISU WYROBÓW     …………………., dnia…………   Adresat:…… ………………..       Szanowni Państwo,   niniejszym przypominamy, że wszystkie przesyłki przeznaczone dla…

Więcej

Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą

PRZESŁANIE WYSYŁKI POCZT¡ LOTNICZ¡ ORAZ DEKLARACJE O ZWROCIE KOSZTÓW         …………………., dnia…………   Adresat:…… ………………….       Szanowni Państwo,   na podstawie otrzymanego zamówienia z…

Więcej

Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru

PRZEPROSZENIE Z POWODU OPÓ¬NIENIA DOSTAWY TOWARU       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   dziękujemy za nadesłane zamówienia na…

Więcej

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

PRZEPROSZENIE KLIENTA Z POWODU OPÓ¬NIENIA DOSTAWY TOWARU       ………………, dnia…………..   Adresat: ……………………….     Szanowny Panie,   dziękuję za otrzymane pismo i w pełni podzielam Pańskie niezadowolenie…

Więcej

Prośba o przedłużenie terminu dostawy

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU DOSTAWY     ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   z przykrością informujemy, że z powodu pożaru, który dotknął nasze…

Więcej

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

PROŚBA O DOSTARCZENIE INSTRUKCJI PRZEWOZOWYCH       ……………………, dnia……….   Adresat:…… ………………….       Niniejszym informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy instrukcji przewozowych dotyczących transportu…

Więcej

Propozycja zamiany towaru

PROPOZYCJA ZAMIANY TOWARU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   na podstawie umowy z dnia …………………… powinniśmy Państwu…

Więcej

Potwierdzenie zamówienia

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA         ………………, dnia…………….   Adresat:……………………….         Niniejszym potwierdzam przyjęcie Państwa zamówienia nr…………………., z…

Więcej

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – odmowa sprzedaży

POTWIERDZENIE PRZYJÊCIA ZAMÓWIENIA – ODMOWA SPRZEDAŻY NA KREDYT           ……………….., dnia…………..   Adresat:…………………………       Przyjęliśmy Państwa zamówienie i informujemy, że chętnie…

Więcej

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

POTWIERDZENIE PRZYJÊCIA ZAMÓWIENIA         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   dziękujemy za otrzymane zamówienie na artykuł…

Więcej

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

PISMO DOTYCZ¡CE WYBRAKOWANEGO TOWARU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Niniejszym informuję, że dnia …………………………………………..

Więcej

Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

PISMO DO PRZEWO¬NIKA DOTYCZ¡CE ZWROTU TOWARU         ……………….., dnia…………..   Adresat: ……………………….       Na podstawie niniejszego pisma prosimy  uprzejmie o zwrot na nasz adres towaru, który na…

Więcej

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

PISEMNE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA TOWARU         ………………, dnia…………….   Adresat:…………………………         Niniejszym pisemnie potwierdzam złożone…

Więcej

Odmowa naprawy gwarancyjnej

ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowny Panie,   otrzymaliśmy od Pana ………………………… (nazwa urządzenia) do…

Więcej

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru

NIEPRZYJÊCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZ¡CEJ ZWROTU TOWARU       …………………., dnia…………   Adresat:………………….     Szanowny Panie,   dziękujemy uprzejmie za pismo dotyczące zwrotu naszego towaru, zakupionego…

Więcej

Naprawa gwarancyjna

NAPRAWA GWARANCYJNA       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowny Panie,   niniejszym potwierdzamy odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej. Chciałbym zauważyć, że w…

Więcej

Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu

INFORMACJA O ZAGUBIENIU TOWARU PODCZAS TRANSPORTU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….   Szanowni Państwo,   niniejszym informujemy, że przekazany nam do naprawy zapalnik został…

Więcej

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego informujemy Państwa, że przysługuje…

Więcej

Informacja o wysyłce towaru

INFORMACJA O WYSYŁCE TOWARU         ……………………, dnia……….   Adresat:…… ………………….         Zgodnie z umową nr ………………………………. z dnia …………………, za pośrednictwem…

Więcej

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego informujemy Państwa, że przysługuje…

Więcej

Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu

INFORMACJA O WYCOFANIU Z PRODUKCJI STAREGO MODELU URZ¡DZENIA       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….           Szanowny Panie,   serdecznie dziękuję za miły list i…

Więcej

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWI¡ZAÑ UMOWNYCH         ……………….., dnia…………..   Adresat:………… …………….         Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy…

Więcej

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWI¡ZANIU UMOWY       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowni Państwo,   niniejszym informujemy, że…

Więcej

Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu

INFORMACJA O OTRZYMANIU WADLIWEGO WYROBU, REKLAMACJA       ……………………….., dnia…….   Adresat:… ………………………..           Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został…

Więcej

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru

INFORMACJA O OTRZYMANIU PARTII USZKODZONEGO TOWARU         ………………….., dnia…………   Adresat:…………………………       Niniejszym informuję, że dnia ………………………, na podstawie zamówienia nr…

Więcej

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZÊŚCI ZAMIENNYCH         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowni Państwo,   miło nam donieść, że w końcu otrzymaliśmy…

Więcej

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

INFORMACJA O NIEPRZYJÊCIU ZWROTU TOWARU         ……………………, dnia……….   Adresat:……………………………           Otrzymaliśmy Państwa zamówienie z dnia ……………………..,…

Więcej

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowni Państwo,   niniejszym informuję, że dnia…

Więcej

Informacja o chwilowym braku towaru

INFORMACJA O CHWILOWYM BRAKU TOWARU           ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   dziękujemy za przesłane dnia…

Więcej

Informacja o braku zamówionego towaru

INFORMACJA O BRAKU ZAMÓWIONEGO TOWARU WRAZ Z MOŻLIWOŚCI¡ SPECJALNEGO ZAMÓWIENIA       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….         Szanowni Państwo,   z…

Więcej

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO U AKWIZYTORA       ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….       Szanowni Państwo,   niniejszym anuluję zamówienie na encyklopedię, złożone…

Więcej

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓ¬NIENIA REALIZACJI           ………………, dnia…………..   Adresat:……………………           Nawiązując do naszego zamówienia z dnia…

Więcej

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓ¬NIENIA DOSTAWY         ………………………, dnia …………….. Adresat:………………………………….     Szanowni Państwo,   dziękujemy za otrzymane pismo, w którym…

Więcej

Anulowanie części zamówienia

ANULOWANIE CZÊŚCI ZAMÓWIENIA         …………….., dnia………….   Adresat:……………………..       Nawiązując do złożonego zamówienia z dnia …………………….., którego kopię niniejszym załączam,…

Więcej