Kredyty

Inwestycyjne Ubezpieczenie na życie w City Handlowy

poleć drukuj

Citi Handlowy i Metlfie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. stworzyło kolejny produkt ubezpieczeniowy, pod dość kontrowersyjną nazwą „Bogactwa Rosji”. Według twórców daje on możliwość osiągnięcia zysku powiązanego z ceną akcji rosyjskich spółek i jednocześnie zapewnia gwarancję powierzonego kapitału.
Rosja znajduje się w światowej czołówce pod względem wielkości udokumentowanych złóż ropy naftowej. Jest też największym producentem gazu ziemnego. Możemy, więc przewidywać, że wraz ze zwiększającym się popytem na surowce oraz rosnącymi cenami energii oraz ropy naftowej, kondycja finansowa wybranych pięciu spółek rosyjskich będzie bardzo dobra” – wyjaśnia Piotr Kazimierski, Dyrektor Biura Produktów Skarbowych w Citi Handlowy.

Subskrypcja „Bogactwa Rosji” w ramach „Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie” to innowacyjne połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż w tradycyjnych produktach oszczędnościowych. Klienci zyskują ochronę ubezpieczeniową przez okres 3 lat oraz gwarancję zwrotu 100% zainwestowanej składki na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto, mają także możliwość udziału w zyskach wiodących spółek rosyjskiego rynku. Zysk finansowy wypracowywany w ramach subskrypcji „Bogactwa Rosji” zależny jest, bowiem od kształtowania się cen akcji pięciu rosyjskich spółek działających w sektorze energetycznym i wydobywczym.


Tagi: