Kredyty

Przelewy zagraniczne do banku Pekao SA

poleć drukuj

Klienci Banku Pekao SA od dnia 8 grudnia 2008 r.mają możliwość odbioru przelewów w walucie Euro w standardzie SEPA. Dzięki wejściu banku do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, będą oni mogli przyjmować przelewy ze wszystkich krajów obszaru na takich samych, prostych zasadach i gwarantowanym krótkim czasie.Standard SEPA wprowadza ujednolicone procedury związane z realizacją płatności w Euro przez banki które wdrożyły ten program. Wystarczy posiadać rachunek w Banku Pekao SA, aby móc otrzymywać przelewy w standardzie SEPA.

Zasięg geograficzny SEPA obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię. Wymagania SEPA regulują m.in. sposób komunikacji banków pomiędzy sobą, proces rozpatrywania reklamacji, maksymalne terminy realizacji płatności. Na przykład czas realizacji polecenia wypłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia zlecenia. Walutą polecenia zawsze jest Euro, a samo polecenie zawiera opcję podziału kosztów „SHA”, czyli podział kosztów przelewu pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta w ten sposób, że każdy z nich pokrywa koszty swojego banku. Standard SEPA wprowadza jednocześnie zakaz potrącania przez banki prowizji z kwoty przekazu, co oznacza, że do beneficjenta zawsze dociera pełna kwota płatności, a prowizja będzie jawnie i jednoznacznie wykazywana na wyciągu z rachunku.


Tagi: