Kredyty

Bankowość elektroniczna FM Bank


FM Banku udostępnia swoim klientom bankowość elektroniczną, dzięki której można mieć stały dostęp do rachunków bez konieczności odwiedzania placówki banku. FM Bank udostępnił dwa kanały dostępu:

 • Bankowość Internetową – korzystając z serwisu www.fmbank24.pl
 • automatyczny serwis telefoniczny – dostępny pod numerem 801 500 600
  lub 022 568 38 38

Bankowość internetowa umożliwia:

 • sprawdzić salda i historię posiadanych rachunków
 • wykonywanie przelewów i zleceń stałych
 • zakładać i likwidować lokaty terminowe
 • dokonywać spłaty karty kredytowej
 • zamawiać wypłaty większych kwot gotówki

Za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego klient może:

 • uzyskać informację o saldach rachunków oraz skróconą historię transakcji
 • zakładać lokaty terminowe
 • wykonywać przelewy zdefiniowane
 • modyfikować zlecenia stałe