Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Bankowość elektroniczna FM Bank


FM Banku udostępnia swoim klientom bankowość elektroniczną, dzięki której można mieć stały dostęp do rachunków bez konieczności odwiedzania placówki banku. FM Bank udostępnił dwa kanały dostępu:

 • Bankowość Internetową – korzystając z serwisu www.fmbank24.pl
 • automatyczny serwis telefoniczny – dostępny pod numerem 801 500 600
  lub 022 568 38 38

Bankowość internetowa umożliwia:

 • sprawdzić salda i historię posiadanych rachunków
 • wykonywanie przelewów i zleceń stałych
 • zakładać i likwidować lokaty terminowe
 • dokonywać spłaty karty kredytowej
 • zamawiać wypłaty większych kwot gotówki

Za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego klient może:

 • uzyskać informację o saldach rachunków oraz skróconą historię transakcji
 • zakładać lokaty terminowe
 • wykonywać przelewy zdefiniowane
 • modyfikować zlecenia stałe