Kredyty

Słownik

Zabezpieczenie przejściowa

Zabezpieczenie przejściowe jest to zabezpieczenie stosowane do momentu uzyskania zabezpieczenia docelowego czyli prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.