Kredyty

Słownik

Wcześniejsza spłata kredytu

Jest to spłata kredytu dokonywana przed określonym w umowie kredytowej terminem płatności.