Kredyty

Słownik

Waloryzacja

Jest to proces polegający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym oraz różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości.