Kredyty

Słownik

Transza kredytowa

Wykorzystywana przez kredytobiorcę część kredytu przyznanego przez bank. Podzielenie kredytów na transze pozwala na zróżnicowanie warunków poszczególnych części kredytów tj. przeznaczenia, walut, spłaty kolejnych transz i zapobiega wypłacaniu dalszych części, gdy kredytobiorca okaże się niesolidny.