Kredyty

Jak analizować wykresy giełdy Forex?

poleć drukuj

wykresAby móc zacząć odnosić sukcesy na rynku Forex, poza podstawową wiedzą teoretyczną i znajomością pojęć takich, jak np. dźwignia finansowa, czy stop loss, niezbędne są także pewne umiejętności. Jedną z nich jest analiza wykresów obrazujących zmienność kursów poszczególnych walut. Inwestorzy mogą czerpać informacje z kilku rodzajów wykresów: świecowego, słupkowego i liniowego. Najmniej dokładnym z nich jest wykres liniowy, ponieważ przedstawia on tylko uśrednione wartości – swoją ciągłość zawdzięcza temu, iż cena otwarcia danego przedziału jest jednocześnie ceną zamknięcia przedziału bezpośrednio go poprzedzającego. Wykres liniowy docenią Ci traderzy, którzy poszukują informacji o ogólnym trendzie panującym na rynku. Natomiast inwestorzy dokonujący operacji krótkoterminowych, mieszczących się w obrębie jednej sesji (tzw. day trading) korzystają przede wszystkim z wykresów świecowych ze względu na szczegółowość zawartych w nich danych. Wykres świecowy, dzięki takim właściwościom jest najczęściej wykorzystywany w analizie technicznej, czyli przewidywaniu zmian kursu walut na podstawie danego układu świec. Konkretna formacja świecowa pozwala na spekulację, czy dany trend na rynku się utrzyma, czy też ulegnie zmianie. Świece, zwane także świecami japońskimi (jako pierwsi tej formy wykresu używali handlarze ryżu w Japonii) mogą tworzyć określone formacje – jedno- lub kilkuświecowe, będące podstawą wspomnianej analizy technicznej. Każda świeca posiada tzw. cienie, zwane też knotami, które przedstawiają cenę minimalną i maksymalną w danym okresie czasu. Korpus świecy przedstawia natomiast cenę otwarcia i cenę zamknięcia. Niekiedy pojawiają się świece pozbawione korpusu, co oznacza, iż kurs w danym okresie czasu (obrazowanym przez daną świecę) nie uległ zmianie. Na wykresie świecowym można z łatwością zaobserwować, iż świece występują w dwóch kolorach – jeden z nich przynależy do świec wzrostowych (wznoszących), a drugi – do świec spadkowych (opadających). Świece wzrostowe, to te, które obrazują sytuację, gdy cena zamknięcia okazała się być wyższa niż cena otwarcia – analogicznie, jeżeli cena zamknięcia okazała się niższa niż cena otwarcia, na wykresie pojawi się świeca spadkowa. Podobne do wykresów świecowych są wykresy słupkowe, jednakże nie są one tak czytelne i nie pozwalają na wygodne korzystanie z czytelnych formacji świecowych, cennego źródła dla analizy technicznej. Podobieństwo wykresów słupkowych, zwanych też barowymi do wykresów świecowych jest duże. Jednakże dużo trudniej jest z nich rozróżnić słupki, w których nastąpił wzrost, od tych, które przedstawiają spadek cen. O ile bowiem świece japońskie są wyraźnie oznaczone dwoma barwami, o tyle słupki wzrostowe i spadkowe można od siebie odróżnić na podstawie, tego, czy drobne poziome kreski znajdują się z lewej strony słupka, czy z prawej. Kreska z lewej strony przedstawia cenę otwarcia, a z prawej – cenę zamknięcia. To sprawia, iż wykres barowy jest dużo trudniejszy do zinterpretowania niż wygodny wykres świecowy.

Powyższe rozważania jednoznacznie dowodzą, iż w większości przypadków najbardziej praktyczne okazują się wykresy świecowe. Umiejętność rozpoznawania na nim poszczególnych formacji pozwala na zminimalizowanie ryzyka, jakie nieodłącznie wiąże się z rynkiem Forex, a które szczególnie potęguje korzystanie z wysokiej dźwigni finansowej.


Tagi: