Kredyty

Słownik

Sztabka złota

Regularna bryła czystego (99,99%) złota kształtu zbliżonego do prostopadłościanu, najczęściej o wadze 1 uncji jubilerskiej trojańskiej (31,1 gramów). Podstawowa jednostka rozliczeniowa w międzybankowym (i międzynarodowym) obrocie złotem. Tę samą jednostkę stosuje się również na giełdach.