Kredyty

Słownik

Stopa bazowa

Stopa procentowa, służy jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres.