Kredyty

Słownik

Ryzyko kredytowe

To ryzyko aktywne i pasywne. Ryzyko aktywne to zagrożenie utraty środków, ryzyko pasywne związane jest z tym, że kredytobiorca zbyt szybko spłaci kredyt, lub depozytariusze zaczną wycofywać wkłady. Towarzyszą one każdemu kredytowi.