Kredyty

Słownik

Prowizja

Jest to wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umów lub na przykład od sprzedaży produktów, usług itp.