Kredyty

Od teraz: Raiffeisen Financial Services Polska

poleć drukuj

Raiffeisen Faktoring Polska sp. z o.o., spółka zależna od Raiffeisen Bank Polska S.A., zgodnie z postanowieniem sądu rejestrowego zmieniła nazwę na Raiffeisen Financial Services Polska sp. z o.o. Przedmiotem jej działalności jest pośrednictwo w sprzedaży produktów bankowych i leasingowych.Raiffeisen Faktoring Polska sp. z o.o. została założona w 2001 r. i do końca 2006 r. z powodzeniem działała na rynku usług faktoringowych. Jednak już od 2004 r., w związku z przygotowaniami Grupy Raiffeisen do wymogów Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II), stopniowo następowała konsolidacja faktoringu w Raiffeisen Bank Polska S.A., który jest obecnie jedynym dostawcą usług faktoringowych w ramach Grupy Raiffeisen w Polsce.

Z kolei spółka od pewnego czasu koncentrowała się na tworzeniu i rozbudowie sieci sprzedaży produktów początkowo tylko Banku, a od ubiegłego roku również produktów oferowanych przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A. W związku z całkowitym zaniechaniem działalności faktoringowej podjęto decyzję o zmianie nazwy spółki.

Struktura własności udziałów w Raiffeisen Financial Services Polska sp. z o.o. przedstawia się następująco: 99,99% udziałów jest w posiadaniu Raiffeisen Bank Polska S.A., a 0,01% udziałów należy do osoby fizycznej. Prezesem Zarządu spółki jest Marek Patuła, a Członkami Zarządu Andrzej Święch i Piotr Górski.


Tagi: