Kredyty

Słownik

Podstawowa stopa procentowa

Stopa oprocentowania kredytów ustalana decyzją banku.