Kredyty

Słownik

PLCC

W tłumaczeniu oznacza to kartę kredytową z „prywatnym” logo, czyli kartę funkcjonującą poza uniwersalnym systemem rozliczeniowym, takim jaka Visa czy Mastercard. Konstrukcja karty PLCC wymaga zawarcia umowy i ustanowienia mechanizmów autoryzacji i rozliczeń pomiędzy podmiotem akceptującym płatności a bankiem który odpowiada za wydanie i obsługę takiej karty.